Tien Truong deltog i Rays sommaren 2011: "Det är mitt sista år på kandidatutbildningen i matematik och jag skriver mitt kandidatarbete för Erik Wahlén - Lunds ledande forskare inom differentialekvationer - om spektralsatsen för obegränsade självadjungerande operatorer.

Efter Rays var jag rastlös. Min handledare Jenny sa att jag skulle förstå hur Alice kände sig när hon återvände från Underlandet och så kändes det. Jag kände att jag skulle klara av vad som helst och utmanade därför mig själv. Jag läste Analys 1 under de återstående sommarveckorna efter Rays och när jag började på Lunds universitet blev jag studentrådets ordförande. Under min andra matematiktermin här läste jag kursen topologi (avancerad matematik).

Det viktigaste enligt mig är hur Rays-medlemmar har förändrat min attityd, min inställning och mina perspektiv. Jag kommer ihåg den dagen då jag frågade Isak vad han hette. Han sa då "Isak" och som svar skrattade jag: "Ska du vara som Isak Newton?". Till min förvåning sa Isak: "Nej, jag ska vara mig själv. Jag ska inte vara som Isak Newton." Jag kommer också ihåg Daniel som alltid sa till oss: "Det löser sig." eller "Vi löser det.", och Anna som brukade säga till mig: "Men Tien, livet är inte bara matematik." Det är små saker som verkligen har satt spår i min hjärna."

bild tien