sb (344 av 560).jpg
28822359455_ee1d2a1a0d_o.jpg
rays_2014_20140626795.JPG
28351828301_a1bf40c633_o.jpg
sb (344 av 560).jpg

Om oss


Ur visionen om att Sverige en dag ska bli världsledande inom forskning kom idén om att uppmärksamma alla de unga talanger som finns i hela landet.

SCROLL DOWN

Om oss


Ur visionen om att Sverige en dag ska bli världsledande inom forskning kom idén om att uppmärksamma alla de unga talanger som finns i hela landet.

Rays vision är att Sverige skall vara en världsledande forskningsnation inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Rays mål är att uppmärksamma unga talanger inom naturvetenskap, teknik och matematik samt bidra till att de tidigt når sin fulla potential som ledare för forskning.

Rays metod är att årligen arrangera en sommarforskarskola av kompromisslös kvalitet.

Rays grundpelare

Rekrytering
För att ungdomar med ett stort intresse för naturvetenskap, teknik eller matematik förtjänar en möjlighet att utveckla sitt intresse.

Sociala aktiviteter
För att främja långsiktig vänskap och gemenskap emellan deltagarna och se till att alla har roligt under programmet.

Inspiration
För att ge våra elever kännedom om aktuell forskning och vetenskapens relevans i samhället, samt ge dem positiva förebilder från både forskarvärlden och näringslivet.

 

 

Samarbetspartners
För att genom långsiktiga samarbeten bygga förtroende hos våra samarbetspartners och tillsammans stärka forskning i Sverige.

Forskningsprojekt
För att genom utförande av ett vetenskapligt projekt ge våra elever en inblick i hur det är att vara verksam som forskare.

Personlig utveckling
För att stärka våra elevers självförtroende och få dem att inse sin fulla potential som ledare.

Vetenskaplig metodik
För att ge våra elever den kunskap de behöver för att kunna arbeta med vetenskapliga frågeställningar och bedriva vetenskaplig forskning.

Alumninätverk
För att ett starkt nätverk är till nytta för våra elever och gör det möjligt att hålla liv i de vänskapsband som knyts under Rays.

Kommunikation
För att ge våra elever förutsättningar att utifrån sina bedrifter bli förebilder för unga, samt stärka samhällets värdering av talanger inom naturvetenskap, teknik och matematik.

28822359455_ee1d2a1a0d_o.jpg

Programmet


Rays är en fyra veckor lång sommarforskarskola. Det är intensivt, lärorikt och otroligt roligt. 

Programmet


Rays är en fyra veckor lång sommarforskarskola. Det är intensivt, lärorikt och otroligt roligt. 

Sommarforskarskolan Rays ger dig som läser andra året på gymnasiet, och som tycker en karriär inom naturvetenskap, teknik eller matematik verkar spännande, en möjlighet att prova på att forska på riktigt. Under fyra intensiva veckor får du som blir antagen delta i ett intensivt, akademiskt program som syftar till att ge dig en inblick i livet som forskare samt bidra till din personliga utveckling.

Forskningsprojekt och vetenskaplig metodik
Rays första vecka består i att ge dig de verktyg du behöver för att genomföra ditt forskningsprojekt, sammanställa det i en vetenskaplig rapport, samt presentera det inför en bredare publik. Föreläsningar om aktuell forskning och vetenskapshistoria varvas med vetenskapsteori och forskningsmetodik. Du lär dig använda typsättningssystemet LaTeX och programmeringsspråket Python.

Under andra och tredje veckan kommer du att genomföra ett forskningsprojekt tillsammans med forskare från antingen Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan eller Stockholms universitet. Syftet med forskningsprojektet är att ge dig en förståelse för hur det är att vara verksam som forskare. Vi gör vårt yttersta för att hitta ett forskningsprojekt som passar just dig och ditt intresse. Utöver att fungera som en förberedelse för en framtida forskningskarriär fungerar forskningsprojektet även som en introduktion till hur du gör ett bra gymnasiearbetearbete.

Under Rays fjärde vecka slutför du projektet genom att skriva en vetenskaplig rapport, och programmet avslutas med ett vetenskapligt seminarium på Tekniska museet i Stockholm där du presenterar din forskning inför inbjudna gäster och allmänheten.

Det är så socialt, förutsättningarna för forskning är så extremt bra och det är en perfekt balans mellan seriöst ambitiöst arbete och roliga sociala aktiviteter och ledig tid.
— Rayselev 2014
Ansökan var krävande, men när man fick beskedet att man kommit med ångrade man inte att man sökte.
— Rayselev 2015

Inspiration och samhällsrelevans
Parallellt med att du genomför ett forskningsprojekt får du delta i föreläsningar och workshops tillsammans med inbjudna gäster från såväl universitetsvärlden som näringslivet. Dessa aktiviteter har som syfte att ge exempel på betydelsen av forskning i samhället, samt väcka frågor om vilket ansvar man som naturvetenskaplig intresserad har för såväl forskningens roll i samhället som andra människors förtroende och intresse för forskning.

Gemenskap
Rays sätter högt värde på att alla som blir antagna lär känna varandra väl. Ett starkt nätverk bland andra ambitiösa unga forskare är inte bara roligt utan även av stor nytta, inte minst vid framtida högskolestudier. Med anledning av detta arrangeras en rad sociala aktiviteter under Rays. Vi håller även kontakt med er som deltagit efter Rays genom vårt exklusiva alumninätverk, xRays.

Unga förebilder
En grupp unga högskolestudenter finns under hela vistelsen med för att guida dig igenom dina upplevelser. Vi tror starkt på vikten av unga förebilder, och väljer därför ut handledare från forskningsinriktade utbildningar som har spännande erfarenheter att berätta om.

Kompromisslös kvalitet 
Vårt främsta mål är att arrangera en forskarskola av högsta akademiska kvalitet. Vetenskaplig excellens och spetsforskning kombineras med engagerade handledare och stabilt stöd från svenska företag och organisationer som delar vår vision om Sverige som en världsledande forskningsnation.

28001923062_205da4ae53_o.jpg
rays_2014_20140626795.JPG

Forskningsprojekt


Att producera artiklar i världsklass - på bara 4 veckor

Forskningsprojekt


Att producera artiklar i världsklass - på bara 4 veckor

Här hittar du ett urval av artiklar som har producerats under åren. 

Krentzel2.jpg

Avslutningspresentationer på Tekniska Museet

 
 
28351828301_a1bf40c633_o.jpg

Samarbetspartners


Ett stort tack till våra samarbetspartners, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra Rays. 

Samarbetspartners


Ett stort tack till våra samarbetspartners, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra Rays.