Dag två av metodikveckan har anlänt, och allvaret är redan i full gång. Schemat rymde obligatoriska pass från 8:15 till 22:30. Förmiddagen erbjöd lektioner i beräkningsprogrammet MATLAB samt typsättningssystemet LaTeX, ett program som används brett inom forskarvärlden och även det program som eleverna kommer att använda, istället för t.ex. Word, till att skriva sina vetenskapliga rapporter. Efter lunch följde ett tretimmarspass där Rosa Lönneborg från KTH-biblioteket i Stockholm lärde Rays-eleverna att söka material i professionella forskningsdatabaser. En föreläsning om konsten att skriva matematisk forskning följde, varpå eftermiddagen fortsatte med en ytterligare lektion i LaTeX. Till på köpet hade eleverna sina Miniprojekt att tänka på, och tog tillvara på varje ledig minut för att diskutera planer på experiment och metod.

Efter en dag som denna var vi nog alla i behov av ny inspiration. Lyckligtvis möttes eleverna efter middagen av Gustav Borgefalk. Gustav är de senaste tre årens enda svenska deltagare på det oerhört prestigefyllda Singularity University - ett nonprofit-institut som finansieras av bland annat Google. Gustav är ung entreprenör av sällan skådat slag. Han talade om vår tids stora utmaningar, och hur de med hjälp av den accelererande tekniska utvecklingen kan vara möjligt att lösa dem. Frågan lyftes också vilka nya utmaningar den accelererande utvecklingen av nya teknologier kan ställa oss inför. Sällan har en grupp av elever blivit så inspirerade.

IMAG0210

IMG_0944

2013-06-18 19.20.05