Den officiella invigningen av Rays 2012 gick av stapeln i Djäknegårdens aula imorse. Projektledare Mikael Ingemyr berättade om hur forskarskolan kom till, men även om sin egen syn på Rays och hur viktigt det är att uppmuntra ungdomar till upptäckande lärande. Europaskolans biträdande rektor Markus Lindvall höll också ett uppskattat anförande. Vi vill ta tillvara på tillfället att rikta ännu ett tack till Europaskolan i vars vackra lokaler vi håller till, och till dess fantastiska personal. Det märkts att detta är en skola som brinner lika mycket som vi själva för ambitionen att uppmuntra och utveckla unga talanger.

Efter invigningen fortsatte dagen med en livlig skildring av 400 års teknikhistoria och uppkomsten av muséer och utställningar, återgivet av Tekniska Museets Nils Olander. Samma museum som våra elever kommer att hålla sina avslutande presentationer på den 13 juli.

Tre intensiva föreläsningar om vetenskaplighet, strukturen i en vetenskaplig rapport, samt om LaTeX, den mjukvara forskare använder för att typsätta sina rapporter i, klarades av innan eleverna äntligen fick reda på vad deras Miniprojekt skulle handla om. Miniprojektet är en vetenskaplig undersökning i miniatyr som genomförs av alla elever under första veckan för att omsätta lärdomarna kring vetenskaplighet, rapportskrivande och statistisk analys i praktiken. Utmaningarna som eleverna ställs inför i Miniprojekten är alltifrån att ta reda på hur mycket ljus ett löv absorberar till att med enkla medel avgöra antalet vingslag per sekund hos en valfri flygande organism. Vi väntar med spänning på att höra resultaten på fredag!