Längst fram ser vi Johannes, Bea, Fredrik och Johannes.

Ett viktigt syfte med Rays är att förbereda våra deltagare för en framtid som studenter och forskare. För att hjälpa till med förberedelserna inför att bli student bjöd vi därför i söndags in en skara studenter från universitet runt om i Sverige. Deltagarna var Johannes Wolff, som läser Teknisk Fysik och skall börja forska inom astronomi i Uppsala, Beatrice Bergström som läser till läkare på Karolinska, Johannes Borgqvist som läser Bioteknik på Chalmers samt vår alldeles egen Fredrik Langkilde som läser till läkare på Göteborgs Universitet.

Efter en inledande presentation från våra panelmedlemmar fick alla en möjlighet att ställa frågor. Det visade sig bli intressant med frågor om alltifrån bostadsköer till möjligheten att läsa mer än 100% under sin grundutbildning.

Kvällen avslutades med besök på en närliggande hamburgerbar. Som ledare kändes det fantastiskt roligt att se hur frågorna till våra gäster fortsatte att hagla över maten. Nyfikenheten är verkligen enorm bland våra fantastiska elever!