Grattis till 2011 års Rays-elever Anna Broms och Mariam Andersson som på finalen av Utställningen Unga Forskare 2012 vann första pris - varsin plats till Research Science Institute (RSI) på MIT i sommar, världens mest prestigefyllda forskarskola på en av världens mest prominenta universitet!

Anna vann med sitt projekt “Strukturen hos amöbor och koamöbor i två dimensioner” som hon beskriver så här:

“Matematiska amöbor och koamöbor är avbildningar av nollställemängden till flervariabla komplexvärda funktioner. Båda är nya och spännande områden inom matematiken och grundläggande egenskaper studeras fortfarande. Amöbor kan exempelvis användas inom strängteori eller för att förklara hur en sockerbit faller sönder. För både amöbor och koamöbor ligger intresset i de hål som uppstår i graferna. För amöban har gränsen för när hål uppstår undersökts för en rad olika funktioner. Projektets viktigaste resultat handlar om det maximala antal hål i koamöban – ett resultat som är av stor vikt för fortsatt forskning.”

Mariam vann med sitt projekt “The Effect of Wind Speed and ‘Moistness’ of Clothing on the Cooling Down of an Object” som hon beskriver så här:

“Syftet med projektet var att undersöka effekten av vindhastighet och klädfuktighet på värmeförlusten från ett föremål, vilket är mycket relevant för människor i många olika sammanhang t.ex klättring och vandring. Resultaten visade att det var klädfuktighet som hade störst inverkan på temperaturminskningen av ballongen. Dessutom uppstod det ett tydligt förhållande mellan vindhastighet och temperaturminskning som påvisade att ökningen av värmeförlusten med vindhastighet minskade vid högre vindhastigheter, det vill säga att en förändring i vindhastighet från 3ms-1 till 4ms-1 ledde till en större förändring i temperaturminskning än en förändring i vindhastighet från 5ms-1 till 6ms-1.”

Återigen ett stort grattis till våra två alumner! Vi är så stolta över er!