Mikael Ingemyr (f. 1991) från Sunne har tilldelats 2012 års Anders Wall-stipendium för naturvetenskaplig forskning. Stipendiet är på 150.000 kronor. Mikael studerar fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Hans forskningsområde är att analysera stjärnor och exoplaneter, dvs planeter utanför vårt solsystem, i syfte att finna planeter som liknar Jorden.

– Det finns en ungefär lika stor mängd planeter i universum som det finns sandkorn på alla Jordens stränder, säger Mikael. Idag kan vi genom olika metoder studera hur exoplaneter på flera tusen ljusårs avstånd är beskaffade, t.ex. deras storlek, massa, komposition och avstånd till sin moderstjärna. Genom spektroskopi kan vi bestämma vilka grundämnen stjärnor har i sina atmosfärer och därigenom leta efter indikatorer på möjliga exoplaneter i omloppsbana, t.ex. jordliknande sådana. Detta är ett nytt forskningsområde och det känns oerhört spännande att få vara med och bidra till vetenskapen.

Mikael har alltid varit intresserad av naturvetenskap och forskning. Tack vare sitt projektarbete på gymnasiet erhöll han ett stipendium för att delta i forskarskolan RSI på prestigefyllda Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, där han tillsammans med en professor i fysik analyserade exoplaneten WASP-12b. Det resulterade i publikationen av hans första vetenskapliga artikel och ett ökat intresse för planeter bortom vårt solsystem.

Nyligen inledde han tillsammans med en docent i astrofysik vid Uppsala universitet ett nytt forskningsprojekt för att noga spektroskopiskt analysera stjärnor med kända exoplaneter i omloppsbana.

Mikael är mycket engagerad i arbetet att väcka svenska ungdomars intresse för naturvetenskapliga studier och forskning. Idag är han projektledare för Rays, en svensk motsvarighet till forskarskolan vid MIT. Genom Rays får begåvade gymnasieelever under en sommarmånad chansen att bedriva forskningsprojekt tillsammans med erfarna mentorer från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Mikael håller också populärvetenskapliga föreläsningar och har presenterat sin forskning på konferenserna Fysikdagarna, Astronomdagarna och TEDxYouth.

Mikael är fast besluten att fortsätta med sin forskning. Anders Wall-stipendiet innebär bl.a. att han kan delta i internationella konferenser och resa till olika observatorier runt om i världen. –Jag vill också fortsätta att utveckla och leda Rays. Unga talanger behöver mer utmaning och stimulans tidigt i livet för att kunna utvecklas fullt ut, säger han.