Viewing entries tagged
föreläsare

Vetenskapsmetodik, programmering och inspiration

Den första veckan - metodikveckan- är i full gång och eleverna har bland annat tillbringat de två senaste dagarna med att lära sig typsättningsprogrammet LaTeX och programmeringsspråket Python. De har även haft föreläsningar om den vetenskapliga metodiken och lärt sig hur man skriver en vetenskaplig rapport. Trots att det bara har gått två dagar sen Rays började har vi redan hunnit med tre gästföreläsare. Olle Bergman pratade om hur man presenterar och når ut med sin forskning till allmänheten, Christian Broberger berättade om sin neurovetenskapliga forskning om beteenden och Emely Lindblom pratade om vad man gör som sjukhusfysiker. Parallellt med de inspirerande föreläsningar har eleverna påbörjat arbetet med sina miniprojekt. Miniprojekten är mindre vetenskapliga arbeten som görs som förberedelser inför de större forskningsprojekten. Hela metodikveckan avslutas med inlämningen av en rapport och presentation som sammanfattar miniprojekten.

Hur gör TED-mästarna?

Under förmiddagen gästades vi av statistikprofessor Rolf Sundberg från Stockholms universitet, som berättade om vikten av att designa sina experiment med eftertanke. Hur många mätningar och vilken typ av mätningar krävs för att man ska kunna dra en slutsats om en viss population? Väldigt nyttig kunskap för eleverna som efter lunch jobbade vidare med sina miniprojekt. De flesta har nu börjat utföra sina experiment och det har bland annat mätts vinklar i trianglar och jagats humlor. 

Att nå ut med sin forskning är väldigt viktigt, och för att förbereda sig inför de tre presentationer eleverna kommer att hålla fick de idag lyssna på Caroline Bolmeson. Hon hjälper forskare vid Lunds Universitet att kommunicera sin forskning. Eleverna fick träna på att använda strukturen 4MAT för att under en presentation besvara frågorna why, what, how och what if. Strukturen används av alla riktigt duktiga TED-talare och ger ett gott flyt i en presentation. Vad spelar det för roll vad du vet om du inte kan kommunicera det till andra? 

Till miniprojekten behövs, liksom för all forskning, referenser till tidigare forskningsfynd. Serhat har idag pratat om hur man gör för att hitta tillförlitliga källor till information, hur vetenskap publiceras och riskerna och fördelarna med Wikipedia. Just nu försöker eleverna förfalska historien under en övning i källkritik. 

Besök av entreprenören Melissa Florenova

Andra dagen är snart slut och det har varit en lärorik uppstart av metodikveckan. Anna har undervisat i LaTex och Isak har förklarat hur kraftfullt Matlab är för matematiska beräkningar. Bland annat använde han signalbehandling så att det lät som om att ett flöjtstycke var inspelat i Strängnäs domkyrka, trots att det var inspelat i ett ekofritt rum. 

Under en lekpaus visade eleverna prov på både balans, smidighet och inlevelseförmåga vilket syns tydligt i bilderna nedan. 

Efter lunch kom Melissa Florenova som bland annat pratade om att vägen till framgång nästan alltid är väldigt krokig och hur man kommer fram till vad man vill göra. Hon tog sin egen bana som exempel, via en civilingenjörsutbildning på KTH, utbyte i Japan, doktorandstudier och forskning inom läkemedelsindustrin har hon nu startat upp flertalet företag. Eleverna uppmuntrades att ta alla chanser de får och att våga gå mot strömmen. Vi fick också analysera vår kommunikationsprofil för att förstå hur vi fungerar i grupp och hur man bäst samarbetar i ett företag. Förhoppningsvis tar eleverna med sig Melissas peptalk när de nästa vecka påbörjar sina forskningsprojekt.

Under eftermiddagen satte eleverna tänderna i den första av Rays större uppgifter. De ska på 72 timmar göra ett mindre forskningsprojekt genom att genomföra och publicera resultaten av ett vetenskapligt experiment. En grupp ska beräkna höjden på Strängnäs domkyrkas klocktorn och en annan utvinna färgämnen ur växter.