Vad händer efter Rays? Vad har medlemmarna i alumninätverket xRays för sig och vad har de att säga om sin upplevelse? Från och med nu tills att ansökan stänger den 27 mars kommer intervjuer med olika xRays att dyka upp här på bloggen. Först ut är Anton Möller, deltagare i Rays 2014 som nu läser andra terminen på civilingejörsprogrammet i Teknisk Fysik på Kungliga Tekniska Högskolan.

xray_anton

Hur har Rays påverkat dig? Rays öppnade i någon mening upp mina ögon för vad som är möjligt och inte. Svaret på den frågan är att ingenting är omöjligt - bara man är villig att kämpa för det. Att pressa sina gränser fick en helt ny innebörd, och att hårt arbete och dedikation kan lyfta en till helt nya höjder har jag nu i efterhand insett.

Förutom den otroliga personliga utvecklingen jag upplevde så fick jag chansen göra den resan med 20 andra helt fantastiska elever. Två år senare så umgås jag fortfarande dagligen med många av de personer jag lärde känna för livet på Rays, och vi har fortfarande lika roligt tillsammans.

Vad är det bästa med Rays? Gemenskapen man bygger med varandra, utmaningarna man själv ställs inför och allt man lär sig under resans gång.

Varför ska man söka till Rays? Varför ska man inte? En sommar på Rays är en sommar med otroliga akademiska utmaningar, oförglömligt kamratskap och värdefulla upplevelser!

Beskriv Rays med tre ord! Givande, händelserikt och utmanande.