Under måndagen startade metodikveckan igång på allvar med pass i vetenskaplig metodik, rapportskrivande och inte minst LaTeX! Eleverna fick tidigt och tydligt höra av handledare Anna att word nu använts för sista gången och att det nu för all framtid kommer att vara LaTeX som gäller (det typsättningssystem som används i forskarvärlden)! Föreläsningarna varvades med sociala aktiviteter och lekar ute i solen, såsom fotleken och namnlekar, för att ytterligare lära känna varandra bättre. Till lunch kom professor Gebrenegus Ghilagaber på besök från Stockholms Universitet för att sedan under eftermiddagen berätta för eleverna om hypotestestning och grunderna i statistik. Detta för att eleverna ska vara redo för de statistiska analyser som väntar under forskningsprojekten så småningom. Under eftermiddagen introducerades eleverna även för sina så kallade miniprojekt som ska genomföras under veckan, där eleverna har tre dygn på sig att i grupp om tre genomföra och publicera ett forskningsprojekt i mindre skala. Fullmatade med ny kunskap avslutades dagen med presentationer av och med handledarna Serhat, Sofia och Anna och projektledare Philip. IMG_7531 (1280x1019) IMG_7543 (1280x853) IMG_7544 (1280x853) IMG_7547 (1280x853) IMG_7549 (853x1280) IMG_7558 (1280x853) IMG_7559 (1280x853) IMG_7563 (1280x891) (2) IMG_7603 (1280x854)