Efter dagens forskningsmentorskap vände eleverna inte direkt tillbaka till sitt nuvarande hem i Strängnäs. Efter en middag i Stockholm stod istället hela Rays utanför ett av världens mest berömda matematiska institut: Institut Mittag-Leffler. Institutet, inrymt i en storslagen, hundraårig villa på Djursholm, huserar terminsvis många av världens mest framstående matematiker, samt publicerar tidskriften Acta Matematica, den högst ansedda matematiska tidskriften i världen.

Innanför porten kändes det lite som att resa tillbaka i tiden. Stora salar med snidat trä och rejäla bokhyllor andades verkligen erfarenhet och seriositet. Institut Mittag-Lefflers bibliotek rymmer en ovärderlig skatt av gamla vetenskapliga verk: de flesta volymer av olika matematiska tidskrifter som publicerats genom historien, och en stor samling av vetenskapliga verk innehållande böcker daterade ända tillbaka till 1400-talet (självklart Euklides’ Elementa). Först efter att ett exemplar av Kopernikus verk i original stals så låstes de allra värdefullaste böckerna in (t.ex. första utgåvan av Newtons Principia). I biblioteket fanns alla volymer av deras egen inbundna tidskrift Acta Matematica bevarade, varje utgåva sedan 1892. Det är fascinerande att institutet med så stark medvetenhet om sin historia ligger i framkant av modern matematisk forskning.

Lika fascinerande var föreståndaren Ari Laptev som visade oss runt i institutet, och hans berättelser om Institut Mittag-Lefflers uppkomst och syfte. Ari är bland de mest framstående matematikerna i Europa och är professor både vid KTH och Imperial College i London. Han har också fått publicera en artikel i tidigare nämnd tidskrift, Acta Matematica, där han löste ett över 50 år gammalt problem. Denna stod självklart i en av bokhyllorna så att vi kunde se den. Imponerande!

Efter besöket kändes det lite konstigt att en plats såsom denna är så okänt bland allmänheten i Sverige, trots att den finns rakt framför näsan på oss, här i Stockholm. Vi hoppas att fler i framtiden ska få upp ögonen för Institut Mittag-Leffler.