DSC02091.jpg

Rekommendationsbrev

1 sida per brev

Rekommendationsbrev från lärare, tränare eller liknande. Exempel på frågor som kan behandlas i en rekommendation är hur eleven hanterar utmaningar och ansvar, och varför eleven har potential att bli en framtida ledare inom forskning. 
Rekommendationsbrev skall komponeras, signeras och skickas av läraren, tränaren eller liknande.

Rekommendationsbrev ska vara signerade. Elev anger mejl till behörig person i ansökningssystemet. Den behöriga person får sen ett mejl med länk till sidan där rekommendationsbrevet ska laddas upp och skickas in. Rekommendationsbrevet ska vara oss tillhanda senast den 31 mars 2019.