Igår kl 08.30 började allvaret för eleverna med en introduktionspresentation av handledare Dennis Alp. Eleverna fängslades av allt från Ubuntu (det operativsystem som används på datorerna under Rays) till Dropbox, Matlab och det vetenskapliga typsättningssystemet LaTeX. Eleverna fick även börja använda sina nya datorer, program och sina forskarhjärnor genom att arbeta med miniprojekt i grupper om tre. Miniprojektens titlar innefattar allt från bakpulvers expansionsegenskaper till förstasifferfrekvens och Youtubemodeller. Elevernas arbete presenteras i slutet av veckan i form av en mindre vetenskaplig rapport samt en presentation i grupp. Våra 21 elever kommer alltså på 72 timmar utföra ett vetenskapligt projekt genom att utforma en metod för att undersöka frågeställningen/problemet och därpå redovisa bakgrundsinformation, metod, resultat och diskussion i form av skriftlig rapport och muntligt presentation inför publik. Senare under dagen fick vi finbesök från Stephan Pomp, professor i tillämpad kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi på Uppsala universitet och engagerad i föreningen Vetenskap och Folkbildning. Stephan föreläste om vetenskap och ovetskap, vilket bland annat innefattade lärdomar om Michael Shermers Baloney detection kit. För den nyfikne eleven rekommenderades Youtube-videon på samma tema: http://www.youtube.com/watch?v=eUB4j0n2UDU. Annat som den uppmärksamme eleven lärde sig och diskuterade var under rubrikerna "Forskning är socialt" och "Utomordentliga påståenden kräver utomordentliga bevis".

"Keeping an open mind is a virtue, but not so open that your brains fall out"

Eftermiddagen fortsatte i samma höga tempo genom mer arbete med miniprojekten samt ytterligare information om vetenskaplig metodik. Efter middagen på Europaskolans restaurang Järnhandeln fängslades eleverna trots dagens totala information-overload av Per-Olof Hulth, Professor emeritus i experimentell astropartikelfysik vid Stockholms Universitet. Per-Olof har arbetat med de två neutrinoteleskopen AMANDA och IceCube (mer information finns på IceCubes hemsida) på den amerikanska basen Amundsen-Scott vid den geografiska Sydpolen på Antarktis. Eleverna fick därför insikt i såväl en forskares vardag på en så extrem plats som Sydpolen till hur neutrinoteleskopen tillverkats och vad de används för, vilket bland annat är för att studera vad den så kallade mörka materien består av. Kosmiska neutrinopartiklar används också för att söka efter källorna för den kosmiska strålningen.

DSCN2178
En första introduktion till typsättningssystemet LaTeX.

DSCN2161 Efter presentationerna uppstår alltid lite oklarheter som handledare Dennis Alp inte är sen med att reda ut.

DSCN2167 "The brain is fanstatic but not prefect" - Stephan Pomp.

"The brain is fanstatic but not prefect" - Stephan Pomp

Per-Olof Hulth inspirerar eleverna när han talar passionerat om astro
Per-Olof Hulth inspirerar eleverna när han talar passionerat om astropartikelfysik.