Föreläsning i Da Vinci-salen.

För några dagar sedan hade vi den sista föreläsningen på temat vetenskap och samhälle. Passande nog gavs den av Karin Hermansson (PhD i halvledarelektronik) som är kanslichef på Vetenskap & Allmänhet (VA). Vetenskap & Allmänhet är en ideell förening som främjar dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet – särskilt unga.

Bland de ämnen som Karin diskuterade med eleverna var tex. vad som påverkar människor förtroende för forskare. Det visar sig att allmänheten, enligt VA:s undersökningar, bekymrar sig mycket över till exempel fusk, att flera olika forskare ibland ger olika svar på samma fråga samt att viss forskning uppfattas som flummig. Larmrapporter om faror inom ex. medicin och mat minskar även det förtroendet för forskare.

Vi tittade även på en del statistik över hur ungdomar i Sverige rankar olika skolämnen efter deras betydelse. Det visar sig att tex. kemi och matematik hamnar långt ner på listan över ämnen som är roliga och värdefulla. Intressant nog visar undersökningar att det finns en stark korrelation mellan ungas relation till olika skolämnen och deras föräldrars syn på dessa ämnen. En tankeställare för alla de föräldrar som säger att matematik är oviktigt eller krångligt (ja, jag har hört många säga det).

I och med Karins föreläsning avrundar vi Rays föreläsningsserie om naturvetenskapens betydelse i samhället. Den sista veckan kommer nu fokus istället till största del ligga på att få klart de forskningsrapporter som skall lämnas in på onsdag veckan som kommer.