Frukost på Roggeskolan.

Vi pratar ofta om hur viktig forskning är för samhället och hur beroende vi är av framsteg inom naturvetenskap. Men vad menar vi med vetenskap och vad är det egentligen för värde i utveckling? Det har vi ägnat en hel del tid åt idag under rubriken “Vad är vetenskap?”. Vi har diskuterat hur stark mänsklighetens drivkraft att utvecklas och utforska är och varför, samt hur beroende vi är av att förstå och kunna göra förutsägelser om naturen ikring oss. I samband med detta skyndade vi igenom valda delar av de senaste 5000 årens utveckling inom naturvetenskap (i superkort format) för att ge lite perspektiv på hur vi hamnat där vi är idag.

Efter det diskuterade vi viktiga metoder för att dra slutsatser inom modern vetenskap. Vi belyste dels induktion, det vill säga att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter, men även deduktion, det vill säga att härleda slutsatser från antaganden (axiom). Ett exempel på deduktion:

  • Antagande 1: Alla människor är dödliga.
  • Antagande 2: Socrates är människa.
  • Slutsats från 1 och 2: Socrates är dödlig.

Därefter diskuterade vi falsifierbarhet som ett viktigt kriterium vetenskapliga teorier. Falsifierbarhet innebär att det måste finnas möjlighet att beskriva att en teori är falsk för att man skall kunna beskriva att den är sann. Ett exempel på en icke-falsifierbar, och därför icke-vetenskaplig, teori:

"Alla människor avskyr att äta senap, eftersom det smakar alldeles för starkt. Den som påstår sig tycka om senap ljuger för att visa sig tuff inför omvärlden."

Svårt att säga emot denna teori va? I och med att alla svar man kan få passar in på teorin och att den därmed är sann för alla utfall gör den icke-falsifierbar.

Stärkta av denna nyvunna kunskap gav vi oss därefter i kast med ett vetenskapligt miniprojekt. Alla elever kommer under de närmaste 50 timmarna få genomföra ett litet vetenskapligt projekt som leder dem igenom hela processen från formulering av en fråga till hypotes, experimentdesign, insamling av data, slutsatser, diskussion och presentation (och allt där emellan). Det har visat sig vara en rejäl utmaning att hitta på bra vetenskapliga frågor, men på torsdag hoppas vi kunna berätta om alla fina projekt.

Under sena eftermiddagen och kvällen har vi därefter kämpat oss igenom en introduktion till markup språket LaTeX. LaTeX är ett språk som används enormt mycket inom akademien för att formatera vetenskapliga skrifter, rapporter och artiklar. Vi kommer i sommar att arbeta uteslutande i LaTeX, men att komma igång är tufft. Word förhåller sig till LaTeX lite som en cykel gör till en rymdraket. Den ena är lätt att lära sig men har begränsad räckvidd, medan den andra tar lite tid att få kontroll över men istället ger den nästan obegränsad räckvidd. Eller nått sånt… :P

Nu däremot är det dags att få några välförtjänta timmars sömn. Imorgon väntar ännu en spännande och intensiv dag!