Henrik skriver loggbok.

Även om denna blogg kan få det att framstå som att vi mest har föreläsningar och sociala aktiviteter så spenderas trots allt majoriteten av tiden vecka två och tre på forskningsinstitutioner inne i Stockholm. Därför kanske det vore lite intressant att få inblick i vad för typ av forskningsmentorskap vi har i år. Nedan följer ett axplock av ämnen med korta förklaringar. Mer ingående djupdykningar i de respektive ämnena kommer framöver, och om inte annat i form av elevernas slutrapporter som presenteras nästa vecka.

Kärnfysik – Mariam och Henrik arbetar med professor Bo Cederwall med ett projekt inom materialanalys genom neutronaktivering.

Kvantkryptografi - David och Joel arbetar med professor Mohamed Bourennane från institutionen för kvant- och fältteori med ett projekt rörande kvantkryptografi och möjligheten att avslöja avlyssningsförsök med hjälp av denna kryptometod.

Komplex matematik – Anna och Isak studerar tillsammans med professor Mikael Passare bland annat så kallade komplexa amöbor och dess egenskaper. De har även ägnat en del tid åt att studera rötterna till Ramanujans theta funktion.

Insulinsekretion i beta celler – Emelie och Isabella arbetar med doktorand Linnea Eriksson från Karolinska Institutet med att studera insulinsekretation i beta celler, något som är intressant vid behandling av diabetes.

Se detta som en liten aptitretare. De kommande dagarna kommer vi ge lite information om alla projekt, och kanske någon djupdykning i en del av dem.