Klockan 15:00 idag var deadline för miniprojektets rapport. Dess namn till trots var det knappast några rapporter i miniatyr som lämnades in. Några av eleverna, som fått i uppdrag att bestämma vingfrekvensen på valfri organism, hade valt att ta reda på hur många vingslag i sekunden en humla tar. Med insikten att frekvens som i "vingslag per sekund" är detsamma som frekvensen i ljudet från dess surr, fångade de in ett exemplar och spelade in ljudet med en mobiltelefon. Efter matematisk fourieranalys i MATLAB kunde medelfrekvensen för vingslagen bestämmas till 158 hertz, jämfört med det värde på omkring 150 hertz som tidigare forskning med avancerade höghastighetskameror nått.

Detta är bara ett exempel bland de fem projekt som genomförts, och som i likhet med elevernas stora projekt som startar nästa vecka spände över hela intervallet från biologi till ren matematik.

Med rapporten avklarad var det dags att sikta framåt - sex timmar framåt. Kl 21:00 skulle nämligen en presentation på projektet vara inskickad, själva presentationen ska hållas imorgon kl 09:00. Innan middagen höll Mikael ett föredrag om hur man håller bra föredrag, som gav eleverna många tips och god handledning i deras kommande arbete.

Dagen bjöd på två välförtjänta avbrott i form av gästföreläsare. Under förmiddagen fick vi besök av Gebrenegus Ghilagaber, professor och prefekt vid statistiska institutionen vid Stockholms universitet. Vissa kanske skulle säga att matematisk statistik låter torrt, men Gebrenegus var en av de mest mest omtyckta föreläsarna under hela förra årets Rays. Även i år bjöd han på en fantastisk föreläsning som gav många insikter i universitetsstatistik. Hans passion för sitt ämne smittade av sig lite på våra elever.

Under kvällen fick vi besök av Max Uhlenhuth, en ung naturvetare från Yale som varit med och grundat ett succéföretag vars verksamhet just nu revolutionerar skogsbranschen genom att använda satellitdata för att utvärdera skogstillgångar istället för att gå och räkna träd för hand i skogen. Max har nyligen blivit rankad av Forbes som en av USA:s 10 mest lovande unga entreprenörer.

DSC_7458

IMG_0953

DSC_7469

DSC_7491

IMG_0957