Onsdagen tog en storartad början med en föreläsning av professor Gebrenegus Ghilagaber, prefekt på Statistiska institutionen vid Stockholms universitet. Statistik är ett avgörande verktyg för trovärdig forskning, och en nödvändig förberedelse för elevernas riktiga projekt som börjar på måndag. Gebrenegus hade en förmåga att göra statistiken fascinerande och föreläsningen uppskattades mycket av alla.

Under eftermiddagen fortsatte arbetet med miniprojekten. Mycket skall hinnas med innan deadlinen imorgon! Dagen avslutades med en föreläsning av Michael Odelius, lektor vid institutionen för kemisk fysik på Stockholms universitet och tidigare forskare vid det världsberömda Max Planck-institutet. Han talade om kvantkemi och ultrasnabb dynamik, eller med andra ord, det forskningsområde som strävar efter att se molekylernas rörelser och reaktioner i samma tidsskala som de faktiskt sker. Bara på några få år har våra möjligheter inom detta område ökat dramatiskt.

Efter denna dos av inspiration har eleverna bunkrat upp med godis och kaffe, för imorgon gäller det.