Joel brevid sin och Davids laborationsutrustning. Joel och David har arbetat med kvantkryptografi.

Nu är det nära. Om tre timmar och trettio minuter stänger möjligheten att lämna in sin rapport. Frenesin i Mediateket är påtaglig. Alla små korrigeringar som går att hinna med infogas i LaTeX. De som lämnar in efter deadline får inte sina rapporter bedömda alls, vilket innebär att det gäller att skynda sig nu. Hårda bud, precis som i verkligheten.

För att hålla energin uppe finns kaffe och fika ständigt på standby utanför. Alla elever får även löpande support med alltifrån meningsbyggnad till konfidensinterval av oss handledare.

När vi handledare inte ger support så förbereder vi bland annat kvällens bedömningsprocess. Elevernas rapporter kommer skickas ut till såväl professorer som studenter på universitet och högskolor runt om i landet. De kommer ge omdömen till rapporterna baserat på bland annat vetenskapligt tänkande, tydlighet och grundlighet i genomförandet. Sent i kväll kommer sedan alla omdömen samlas ihop och vi kommer välja ut den som imorgon ges utmärkelsen för bästa rapport.

Det är dock inte det enda som händer just nu. Jenny arbetar tex. febrilt med att få klart vår så kallade Summerbook. I vår Summerbook finns såväl porträtt av eleverna (skrivna av andra elever) som artiklar om allt vi varit med om. Det finns även roliga historier och anekdoter från de senaste veckorna samt sånt som “Most memorable quotes”. Den skall i eftermiddag tryckas för att sedan delas ut till eleverna imorgon. Allt i sann RSI-anda.

Slutligen arbetar vi med att förbereda det sista inför avslutningsceremonin. Vi verkar få ca 60 personer på besök vilket känns väldigt hedrande mitt i semestern. Efter avslutningsceremonin är det dessutom så att vi handledare kommer röva bort eleverna till hemlig ort för avslutningsmiddag.

Med tanke på allt detta är det nog bäst att återigen gå tillbaka till arbetet. Just nu befinner vi oss i en av de beryktade “work hard” episoderna. Det man får trösta sig med att de alltid kommer precis innan “play hard” episoderna ;)