Johannes Orstadius, handledare och medlem i Rays arrangörsgrupp 2013, tar den 10 mars emot Anders Walls stipendium inom naturvetenskaplig forskning på 150 000 kr. Stipendiet får Johannes för sin forskning på kristaller och supraledare. Johannes har dessutom sedan unga år haft ett mycket stort intresse för ädelstenar och är expert på området. Efter att med sitt projektarbete på gymnasiet ha kvalificerat sig till forskarskolan Research Science Insitute på MIT i Boston och där fortsatt sitt arbete, började Johannes senare läsa till civilingenjör på Chalmers.  Nu ingår han där i en forskningsgrupp som studerar supraledare - ämnen som leder ström utan resistens. Läs mer om priset och Johannes forskning här! Vi säger stort Grattis till Johannes och önskar varmt lycka till i framtiden!

Chalmers laboratorier