Idag är det bara en vecka kvar av Rays. Denna vecka brukar, lite skämtsamt, kallas för 'Hellweek'. Namnet anspelar på den enorma arbetsbörda som föreligger dessa sista sju dagar, med ena deadlinen efter den andra, samt avslutande presentationer på Tekniska museet nästa fredag. På lördagkvällen inföll deadline för rapportens andra milsten – introduktion, bakgrund och metod skulle då vara färdiga.

Det märktes att sista veckan är här. Eleverna har utarbetat individuella strategier för skrivandet, såväl hur man skriver som när man skriver. Många har nog märkt att det svåraste sällan är formulering av själva meningarna, utan att föra fram sina hypoteser och poänger så att läsaren ges rätt uppenbarelse vid rätt tillfälle.

IMG_1053