Ingen kunde undgå spänningen som dallrade i luften. Deadlinedag. Det må vara ett Miniprojekt (en övning inför deras riktiga Rays-projekt som sätter igång nästa vecka) som eleverna skulle lämna in klockan 15:00, men eleverna kunde inte ha tagit sin uppgift mer seriöst. Efter stora arbetsinsatser låg slutligen 18 rapporter på arrangörsgruppens bord, och vi är stolta över samtliga elever. På 72 timmar har de utformat och utfört ett experiment, skrivit en vetenskaplig rapport med korrekt struktur i LaTeX och analyserat sina problem matematiskt i MATLAB. Under processen har de också lärt sig statistiska metoder och annan vetenskaplig metodik som de kommer att ha nytta av hela karriären.

Alla bra prestationer skall belönas, så när inlämningen var klar firade vi med glass och ett avsnitt av Big Bang Theory.

I skrivande stund håller handledarna på att läsa igenom rapporterna och eleverna kommer få noggrann feedback under nästa vecka. På så sätt får de möjlighet att utveckla sitt skrivande ytterligare inför den slutliga rapporten på deras stora Rays-projekt.

Nu jobbar eleverna på sina Minipresentationer som skall hållas under morgondagen. När det är avklarat väntar midsommarhelg och välförtjänt vila.