Henrik in action!

Efter att arbetat till långt in på natten två dagar i rad blev alla idag kl 16:00 klara med sina miniprojekt. Under eftermiddagen hölls sedan ett seminarium där alla presenterade sina frågeställningar, metoder, resultat och slutsatser. Denna presentation hölls dessutom i formell klädsel för att redan nu öva inför slutpresentationerna.

Exempel på projekt var alltifrån en empirisk uppskattning av relationen mellan kraften och avståndet mellan två magneter till en numerisk såväl som analytisk härledning av den största möjliga liksidiga triangel som kan skrivas in i en kvadrat. Det var spännande att lyssna och fram för allt imponerande hur hög amtitionsnivå alla lagt sitt arbete på. Vi handledare har nu börjat korrekturläsa allas rapporter för att ge feedback och tips på hur man kan förbättra sitt rapportskrivande. Samtliga rapporter är såklart fint formaterade i LaTeX.

Under eftermiddagen och kvällen har vi även haft besök av Diana Diez som sitter i Förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare. Hon berättade om alla roliga projekt som det går att engagera sig i inom Unga Forskare, samt alla verksamheter som finns för att stötta och uppmuntra gymnasieelever som skriver projektarbete. Exempel på dessa är Projektbanken och Utställningen.

På kvällen har somliga av oss ägnat oss åt att bevisa det som kallas “Analysens fundamentalsats“. Vi kommer ha mattekvällar då och då för de som är intresserade och med tanke på hur duktiga elever vi har så lär vi säkert hunnit en bra bit med envariabels- analysen innan Rays är över.

Imorgon kommer förmiddagen vigas åt inläsning av forskningsprojekt samt en övning i att berätta om sitt eget projekt för sina klasskamrater. Och en massa annat såklart…

Men nu är det dags att sova efter en lång dag av hårt arbete. Eller kanske fira att miniprojektet är klart, vad vet jag?