DSC02091.jpg

Rekommendationsbrev

1 sida per brev

Rekommendationsbrev från lärare, tränare eller liknande. Exempel på frågor som kan behandlas i en rekommendation är hur eleven hanterar utmaningar och ansvar, och varför eleven har potential att bli en framtida ledare inom forskning. 
Rekommendationsbrev skall komponeras, signeras och skickas av läraren, tränaren eller liknande.

Rekommendationsbrev som skickas per post ska vara poststämplade senast den 31 mars 2017. Brevet skickas till ansok@raysforexcellence.se eller till:

Rays – for excellence
c/o Serhat Aktay
Eksätravägen 306
127 61 Skärholmen