CV

Max 1 sida

Förutom grundläggande information rekommenderas ditt CV innehålla beskrivning av exempelvis deltagande i såväl naturvetenskapliga som idrottsliga tävlingar, utmärkelser i skolan eller andra sammanhang, samt ideellt arbete och förtroendeuppdrag.


Personligt brev

Max 600 ord

Vi som arrangerar Rays vill lära känna dig som ansöker så bra som möjligt. I ditt personliga brev vill vi därför att du kortfattat berättar om dig själv och varför du söker till Rays.


Essäsvar 1

Max 300 ord

Ange två eller tre naturvetenskapliga, tekniska, eller matematiska ämnen du tycker om och berätta varför. Du får gärna vara specifik. Vi kommer anpassa ditt forskningsprojekt till de intressen du beskriver i denna fråga.


Essäsvar 2

Max 300 ord

 

 

 

Välj och besvara en av nedanstående frågor:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Scanna in och bifoga slutbetyg för de gymnasiekurser du avslutat. Detta går att få ifrån skolans expedition och ska vara signerat av rektor eller ansvarig lärare.

Betyg


Rekommendationsbrev från lärare, tränare eller liknande. Exempel på frågor som kan behandlas i en rekommendation är hur eleven hanterar utmaningar och ansvar, och varför eleven har potential att bli en framtida ledare inom forskning. 
Rekommendationsbrev skall komponeras, signeras och skickas av läraren, tränaren eller liknande.

Rekommen-dationsbrev

Max 1 sida per brev